Eksempel 1

Slagelse Kommune har udpeget indsatsområder hvor igennem der løber spildevandsforurenet vandløb. Hvorfor må landmanden ikke sprøjte med godkendte pesticider, som har været igennem Europas skrappeste godkendelses system når samfundet tillader at spildevand bliver udledt til vandløbet der løber igennem området?  Det er et problem idet der er hydrologisk forbindelse fra vandløb og til grundvandet.

I 2019 målte man insektgift i Skidenrenden og videre til i Tude Å. Man fandt ud af at det kom fra Flux Water, som ligger placeret hos Slagelses renseanlæg. Flux Water i Slagelse skulle med det samme stoppe udledningen af spildevand, efter Slagelse Kommune i sommer fandt rester af insektgift i spildevandet fra virksomheden. Påbuddet til virksomheden blev givet, efter der er målt for høje værdier af stoffet, som udledes i Skidenrenden (nu omdøbt til Jernbjerg Å) og videre til Tude Å.

TV2 Øst: Udledte insektgift i drikkevandet – kommune kan ikke slippe af med omstridt firma før tid

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-7.png
Kilde: Effektivt landbrug den 18. juni 2020.
Landmand Peter Bech(tv), Valbygård Slagelse og Jens Henrik Madsen bestyrelsesmedlem i Gefion kalder det begge for dobbelt moral, at det på den ene side ikke kan blive forsigtigt nok, når det er landbrug, men når det er spildevand, så er det ikke så vigtigt. Billedet er taget hvor Skidenrenden løber ind i Tude Å.
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er pdf1-1-1024x724.png

Nedenfor ses prioriterede BNBO områder og prioriterede indsatsområderne der rammer Valbygårds arealer. Til højre i det skraverede indsatsområde løber Skidenrenden. Tude Å løber igennem BNBO og indsatsområdet til venstre.
Bemærk i øvrigt de stærkt trafikerede veje, der også går igennem indsatsområderne.

Se analyseresultaterne for nitrat i boringerne på Valbygård (boringerne der ligger på lang række nederst til venstre).
Blå farve og med mindre end 1 mg nitrat.

Kilde: Afrapportering af grundvandskortlægning i Sorø, Slagelse, og Kalundborg Kommune.15.10.20

På figuren nedenfor, fra Afrapportering af grundvandskortlægning i Sorø, Slagelse, og Kalundborg Kommune.15.10.2018, ses at der i boringerne på Valbygårds marker der ligger tæt på den trafikerede vej er problemer med klorid.
Klorid indholdet overskrider grænseværdien for indhold i drikkevand, som er 250mg/l.

Fra samme rapport (Kilde: Afrapportering af grundvandskortlægning i Sorø, Slagelse, og Kalundborg Kommune.15.10.2018), ses at der ikke bliver fundet landbrugspesticider.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.