Artikler

Se de faktiske årsager til, at boringer bliver sløjfet

DET VI IKKE MÅ SIGE FOR DANVA!

På DANVA`s hjemmeside beskyldes vi for at levere ”vildledende oplysninger” til vandværkerne. Beskyldningen finder du under nyheder d. 15.06.2022:

Artiklen er låst, og DANVA nægter at udlevere den. Det kan vi godt forstå, for sandheden er ilde hørt.

Det vi ikke må sige for DANVA:

· Landmændenes retlinede brug af godkendte sprøjtemidler fører ikke til forurening.

· Vi har endnu til gode at se den første landmands dyrkningsflade, som kan aflæses i grundvandet.

· Der er ikke årsagssammenhæng mellem forurening af dansk drikkevand og landbrugets dyrkning.af markerne

· Dét, der truer danskernes drikkevand, er tusindvis af sivende lossepladser, nedgravede kemikalierester, øvelsesterræner, biocider fra træbeskyttelse, PFAS, PFOS m.fl.

· Landbruget hænges ud, fordi DN, Greenpeace og andre bruger ordene ”pesticider” og ”sprøjtegift” i flæng om stoffer, der reelt er biocider og som stammer fra andre kilder end landbruget. Landbrugets DYRKNINGSFLADE (marker) er uskyldig! Kilde: Minutiøs analyse af 20 års GEUS-data over sløjfede drikkevandsboringer.

· Smart ”spin” med smarte ord og smarte fotos af en traktor med marksprøjte skaber et falsk billede af fakta og hjernevasker danskerne – og politikerne, så de fejlagtigt tror, at det er landmanden som forurener miljø og grundvand.

· Staten, kommunerne, DANVA, Danske Vandværker, DN og de rød-grønne politikere er på vildspor ved at jagte landbruget og den private ejendomsret i stedet for at gå efter dét, der truer danskernes grundvand.

· Vi mener, at indsatsen skal bruges der, hvor grundvandet hjælpes – ikke bare i et politisk ideologisk korstog rettet imod landbruget og EJENDOMSRETTEN!

· Der findes ikke et godkendt støtteprogram for landmænds salg af dyrkningsretten.

· Der er derfor betydelig risiko for, at individuelle aftaler om f.eks. BNBO og indsatsområder er ulovlig statsstøtte med krav om tilbagebetaling. Individuelle aftaler er nemlig hverken ekspropriation eller ekspropriationslignende.

· Både løbende kompensation og éngangsbetalinger risikerer at være ulovlig statsstøtte.

· Når der ikke findes et støtteprogram, er det selvfølgelig fordi, ingen i staten tror på, at EU-Kommissionen vil godkende individuelle aftaler om salg af jord eller dyrkningsret.

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse 12.07.2022

Formand Ulrik Lunden og Fagchef Bente Andersen.

Danmarks Naturfredningsforening hænger igen landbruget ud

Når Danmarks Naturfredningsforening via Ritzau kundgør, at der findes pesticider i vandforsyningerne og i den forbindelse endnu engang hænger landbruget ud for dette, undlader de at fortælle, at i ca. en trejedel af vandforsyningerne finder man stoffet DMS fra træbeskyttelse, og at det især er boringer i byområder, der er forurenede.

Geolog ved Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch udtaler sig meget landbrugskritisk i artiklen. Det er bevidst manipulation, og han burde vide bedre. DN er tilsyneladende mest interesseret i at bekæmpe dansk landbrug fremfor at sikre det danske grundvand.

Brüsch kalder det selv for ”fortidens synder”, hvilket er lige nøjagtig dét, der er tale om. I takt med, at der undersøges for flere og flere stoffer i grundvandet, ja så finder man selvsagt flere. Industrikemikalier, medicinrester, rester fra maling og træbeskyttelse. En lang liste netop forårsaget af ”fortidens synder”.

Pesticider er en samlet betegnelse for plantebeskyttelsesmidler og biocider. Biocider dækker over et utal af miljøfremmede stoffer, som ikke har været igennem Europas skrappeste godkendelsessystem. Det har derimod plantebeskyttelsesmidlerne.

Biocider, som bliver brugt overalt i det danske samfund reguleres ikke på samme stramme måde som landbrugets pesticider. Biocider anvendes til at bekæmpe diverse skadegørere uden for landbruget. De findes f.eks. i medicin, maling, imprægneringsmidler etc.

Biociderne udgør enorme mængder og de anvendes på en meget diffus og ukontrolleret måde i vort samfund. Det er ofte de samme aktivstoffer eller nogen, der ligner hinanden meget, som anvendes både i biocider og i plantebeskyttelsesmidler.

Hvis formålet er at sikre danskerne rent drikkevand, og det skal vi naturligvis, kræver det sammenhæng og systematik i grundvandsbeskyttelsen, hvor grundvandet sikres mod alle samfundets miljøfremmede stoffer, herunder også biociderne.

Det er nødvendigt at holde op med at bilde danskerne ind, at hvis landmanden ikke sprøjter, så får de rent vand. Det gør de ikke! Der er ikke er styr på alle de miljøfremmede stoffer i det danske samfund, hvorfor man skal længere og længere ud under landmandens mark for at hente rent vand.

Fagchef for Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
Bente Andersen