BLIV SPONSOR

Hvad indebærer et sponsorat? Som sponsor støtter du en forening, der udbreder faglig folkeoplysning om grundvandet — og kæmper for landmænds dyrknings- og ejendomsret. Et sponsorat vil primært blive anvendt til vores vigtige retssag mod staten om lovligheden af BNBO og kommunernes indsatsplaner.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.