Kategorier
Ikke-kategoriseret

FRARÅDER FORTSAT FRIVILLIGE AFTALER!

Trods nye toner fra regeringen i BNBO-problematikken fraråder Foreningen for Grundvandsbeskyttelse fortsat indgåelse af frivillige aftaler i BNBO-områder, fastslår formand Ulrik Lunden

– Vi fraråder på det kraftigste landmænd at indgå frivillige aftaler om BNBO, da der ikke er årsag og sammenhæng, mellem det man vil beskytte, og det man vil beskytte mod. Det betyder, at erstatningen for mistet dyrkningsret er i strid med EU’s statsstøtteregler, og landmanden risikerer derfor at skulle betale erstatningen tilbage. Vandværket, kommunen og staten kan melde hus forbi, mens landmanden alene bærer tabet for den mistede dyrkningsret for tid og evighed, idet forbuddet mod anvendelse af fuldt lovlige pesticider er tinglyst. Kun en tåbe frygter ikke EU’s statsstøtteregler!

Til gengæld kan de kommuner, som forstår sig på pesticidgodkendelse, jo blot undlade at iværksætte et forbud. Det fremgår nemlig tydeligt af regeringens udspil, at der kun skal forbydes pesticidbrug, hvor der er et problem. Vi vil holde myndighederne op på, at eventuelle forbud skal ske på ekspropriationslignende vilkår – sådan som miljøministeren lover!

Ellers vil de ikke opnå godkendelse af Miljøstyrelsen og verdens strengeste kontrolsystem.

Forbud mod godkendte pesticider i BNBO, indsatsområder og »grundvandsparker« kommer ikke at gøre nogen forskel i forhold til fremtidens drikkevand.

Moderne pesticider nedbrydes, og når ikke grundvandet. Ellers vil de ikke opnå godkendelse af Miljøstyrelsen. Herudover overvåges pesticider løbende på marker i VAP (Varsling Afprøvning Pesticider). Viser det sig, at et middel udgør en risiko, bliver det forbudt at anvende og sælge.

Landbrugets dyrkningsflade har ikke været årsag til sløjfning af drikkevandsboringer i 20 år viser en minutiøs analyse af Geus-data over samtlige sløjfede boringer foretaget af LandboSyd. Sløjfninger grundet pesticider skyldes ifølge analysen træbeskyttelse og udendørs maling (DMS) samt titusindvis af punktkilder, sivende lossepladser og totalukrudtsmidler anvendt på gårdspladser, langs jernbaner, ved boligforeninger, erhvervsbygninger, P-pladser, kirkegårde, fortove, indkørsler ja, sågar rundt om vandværkerne (BAM).

Pesticider til brug i landbruget anvendes af professionelle med godkendt udstyr og er underlagt streng kontrol og registrering helt ned på den enkelte mark.

Allerede nu er der sprøjteudstyr, som med kombination af droner, GPS og 3D-kameraer, kan reducere pesticidforbruget med 60-70 procent. Den nye teknologi er til gavn for både miljø og landmandens økonomi, idet han kan spare på de dyre, afgiftsbelagte pesticider.

Vi skal passe på grundvandet både i og udenfor indsatsområder, men et forbud mod godkendte pesticider er ren symbolpolitik.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.