Eksempel 13

Indsatsområde og BNBO ved Flauenskjold Vandværk.
Igen massiv gennemskåret af offentlige veje med rabatjord der er klassificeret i fareklasse. Depot af giftigt rabatjord i BNBO. Privat nedsivningsanlæg opad BNBO.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.