Eksempel 14

Det er selvmodsigende når vejvand der er forurenet med diverse miljøfremmede stoffer må løbe igennem et BNBO område og landmanden ikke må sprøjte med pesticider som er godkendt efter Europas strengeste godkendelsessystem.
Eksemplet er fra Bredkær Bæk sydøst for Hjørring.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.