Eksempel 15

Økologisk produktion fører til højere udvaskning af N og dermed til højere udledning af N til de marine miljøer. Det er derfor selvmodsigende at reglerne tillader kommunerne at kræve økologisk drift på arealer, hvor formålet er at begrænse risikoen for nitrat, når det er dokumenteret at udvaskningen alt andet lige er støre fra økologisk landbrug sammenlignet med konventionel landbrug

Da kravene til udnyttelse af husdyrgødning blev hævet blev økologerne holdt skadesløse, idet den samlede mængde kvælstof de måtte tilføre blev hævet og kravene til udnyttelse af husdyrgødning er lavere på økologiske bedrifter, også selvom gyllen kommer fra konventionelle bedrifter.

Se nedenfor brevet, som er sendt til en af foreningens medlemmer, hvor Viborg Kommune sammen med økologisk landsforening tilbyder et økologisk omlægningstjek på en bedrift, hvor myndigheden ønsker at reducere risikoen for nitratforurening.

Det er selvmodsigende at man vil tillade økologisk produktion og forbyde konventionel produktion, når økologerne må anvende pesticider og såkaldte basisstoffer, som er godkendt som fødevarer.

Det fremgår af Økologivejledningen 2020, at økologer må anvende pesticider. 

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.