Eksempel 5

Vej igennem BNBO og indsatsområde og indsatsområde i by, hvor private må sprøjte. Der kan ske nedsivning af vejvand og tagvand med miljøfremmede stoffer. Biocider, som pesticider hedder, når de findes i maling og træimprægnering, kan sive ned i grundvandet.
Men landmanden må ikke sprøjte med godkendte pesticider. Det er da en selvmodsigelse mener landmandsparret Vinni og Povl Larsen, Nørregårds vej 30, 9800 Hjørring.
Bemærk i det vand der bliver leveret ude hos forbrugerne indeholder vandet 2,67 µg/l Arsen. Grænseværdien er 5,00 prøven blev taget ude hos forbrugeren den 4.3.2020 Lørslev Vandværk

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.