Eksempel 6

Vej igennem BNBO og indsatsområde og indsatsområde i by, hvor private må sprøjte. Der kan ske nedsivning af vejvand og tagvand med miljøfremmede stoffer. Biocider, som pesticider hedder, når de findes i maling og træimprægnering, kan sive ned i grundvandet. Men landmanden må ikke psrøjte med godkendte pesticider.

Det er da en selvmodsigelse mener landmand Albert Rasmussen, Blegindvej 83, 8362 Hørning.

Albert Rasmussen fortæller, at kloaksystemet i Blegind By er meget gammelt. Nogle steder har vejen sat sig, dvs. asfalten er sunken, kloakrørene er faldet sammen. Der kommer ca. 500 biler i døgnet igennem BNBO området, se billedet nedenfor.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.