Artikler

Det nytter at presse kommunerne!

Folketingets Ombudsmands svarer klokkeklart – Kommunerne skal tage “udtrykkelig stilling” til borgernes klager over manglende risikovurderinger i BNBO.

Sagen omhandler en afgørelse fra en kommune om kommende restriktioner i BNBO, herunder markens arealmæssige udstrækning og form. Medlem af Foreningen for Grundvandsbeskyttelse fik aldrig den lovpligtige risikovurdering fra kommunen at se, og kommunen nægtede at behandle klagen herover fra foreningens jurist.

Efter klage til Folketingets Ombudsmand over kommunens manglende risikovurdering forud for restriktioner, meddelte Ombudsmanden, at kommunen skal “tage udtrykkelig stilling til din klage over, at kommunen ikke har foretaget en risikovurdering” – og sendte herefter besked til kommunen om at behandle klagen. Vores medlem afventer nu at se den lovpligtige risikovurdering.

Det er en vigtig sejr, for det viser, at forvaltningen skal holde sig til lovgivningen og ikke må springe over, hvor gærdet er lavest!

Helle Ankerstjerne, landbrugsjurist, Sønderby Legal

Forkert fokus på kemiske stoffer i grundvandet!

Stor respekt til professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og professor Nina Cedergreen fra Københavns Universitet for at sætte fokus på fagligheden ved landbrugets anvendelse af godkendte pesticider, og hvad der reelt truer vores drikkevand. De to forskere konkluderer samstemmende, at “Grundvandsparker” (og BNBO red.) er symbolpolitik og spild af penge!

I tre år har vores forening forsøgt at råbe politikerne op med disse budskaber.

Læs artiklerne i Landbrugsavisen og Weekendavisen.

Stop folkebedraget om drikkevand

Der er titusindvis af punktkilder i Danmark, hvorfra der siver miljøfremmede stoffer ned til drikkevandet. Naturligvis vil man finde flere og flere kemiske stoffer, som stammer fra disse forureninger. Fremfor at kæmpe for at få ryddet op heri, bruger Danmarks Naturfredningsforening og flere rødgrønne politikere al deres energi på at bekæmpe anvendelsen af godkendte pesticider i det moderne landbrug. De tror – eller de forsøger at bilde befolkningen ind – at de herved får sikret rent drikkevand. Det er imidlertid en kæmpe fejl.

Anvendelse af godkendte pesticider på dyrkningsfladen kan ske uden risiko for danskernes drikkevand. Dyrkningsfladen er uskyldig! Det er usandt og manipulerende, når man sætter lighedstegn imellem landbrugets sprøjtemidler og pesticider. Ritzau, de største tv-kanaler samt en meget stor del af den øvrige presse deltager uden videre i dette folkebedrag. Et bedrag, som hvis det fortsætter, vil forhindre en sammenhængende og systematisk beskyttelse af drikkevandet.

Jeg håber at flertallet af danske politikere vil forstå, at man ikke fortsat kan lave symbol politik ved at prygle løs på landbruget og i stedet sikre økonomiske midler til at få renset op i fortidens synder. Ligeså at få den forurening stoppet som stammer fra samfundets massive forbrug af miljøfremmede stoffer i form af biocider og andre kemiske stoffer. Jeg håber, at fagligheden og ordentligheden må tage over på dette område. Det er en forudsætning for rent drikkevand til vores efterkommere.

Af cand.agro. Bente Andersen, fagchef Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.