Kategorier
Ikke-kategoriseret

LAD OS NU BARE FÅ SANDHEDEN FREM

L&F´s næstformand Thor Gunnar Kofoed forsøger i Maskinbladet d. 27.1., desværre uden held, at imødegå udtalelser fra Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse om BNBO aftaler.

Af Ulrik Lunden, formand for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse

Det der står tilbage fra at læse L&F´s næstformand Kofoeds indlæg mod min forening er, at vi i BG  har fuldkommen ret i det vi siger: frivillige aftaler er potentielle fælder for landmanden. Han risikerer skattepligt og endda tilbagebetaling i det tilfælde erstatningen har karakter af statsstøtte. Landmanden kan sågar blive fodret med sin egen hale, forstået således, at man kommer til at betale sin egen erstatning via stigende vandpriser. Det havde klædt næstformand Kofoed at forholde sig til den virkelighed og erkende det åbent, i stedet for at gå udenom den varme grød ved ikke specifikt at forholde sig til vore faglige og juridiske argumenter – enten fordi sandheden som bekendt kan være ilde hørt – alternativt fordi Kofoed ikke har sat sig ind i vores juridiske spor, som er fuldstændig magen til andre juridiske sejre til glæde og gavn for danske landmænd, som er skabt uden L&F´s medvirken.

Så kære L&F – lad os nu bare få sandheden frem, så landmænd og befolkning selv kan vurdere:

Reguleringen med BNBO og indsatsplaner er helt og aldeles ufaglig. Der mangler sammenhæng og systematik, så lovgivningen er helt enkelt retsstridig. Selvfølgelig kan man ikke tage dyrkningsretten fra landmanden og så lade ådalen oversvømme med tungmetaller og kvælstof fra kloakvand på én og samme tid. Alligevel foretrækker Kofoed og L&F at please et politisk flertal.

Lad os nu bare få sandheden frem, Kofoed!

Vi i BG forholder os til virkeligheden. Vi kommer ikke til at lægge os ned og overgive os uden kamp. Det er netop derfor vi stævner staten for ulovlige BNBO og indsatsplaner. Til gavn for danske landmænd. Og lad os bare få sandheden frem.

Ved at lave en såkaldt frivillig aftale ved man ikke, hvad naboen modtager, og man har ikke krav på at blive stillet ligesom ham, når man opdager det. Selve forhandlingen foregår ”i juridisk mørke”, hvor man er uvidende om, at det sker, mens man bliver tørret. Man kan heller ikke fortryde, når først pennen er sat til papiret. Selv, når vi har vundet uden L&F`s hjælp – som det er sket så ofte før – kan man ikke få sin ret, hvis man har ladet sig besnakke til at skrive under.

Vi bruger i BG retssagssporet til at tvinge viden frem og resultater igennem til fordel for danske landmænd. Vi gør det på samme måde som andre. Vi har kigget os omkring og konstateret, at landbruget – uden L&F`s hjælp har trukket det juridiske sværd en lang række gange, og har derigennem skaffet sig fuld målopfyldelse. F.eks. er Danske Svineproducenter de eneste, som har vundet over det danske justitsministerium og fået retsstridige regler underkendt. Vi ser også på andre vigtige retsopgør om gødningsnormer, grødeskæringsinstruks, randzoner, reduceret grødeskæring som indsatskrav i vandplanerne mfl.

Landmændene er landet helskindet og fornuftigt på benene. Igen og igen.

Lad os nu også få retsfakta på bordet også i denne sag, Kofoed!

Retssagssporet er sidste udvej. Over 640.000 hektarer er “legalt brændemærket” som kommende indsatsplanområde. Ejendomme taber værdi alt imens L&F opfordrer os til at lægge hovedet i løkken og selv stramme rebet.

Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse insisterer på fagligt og juridisk korrekt regulering. Vi har for nylig afsløret, at dansk landbrugs regelrette pesticidanvendelse på dyrkningsfladen, ikke er skyld i én eneste sløjfning af drikkevandsboringer. Der er lukket 96, men ingen pga. sprøjtning på dyrkningsfladen. Så skytset skal rettes mod rammevilkårene. Det er den faglighed som BG tvinger frem i sit retssagsspor – i stedet for, som L&F at håbe, at det nok driver over, hvis bare vi giver modstanderne, hvad de forlanger.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.