Kategorier
Ikke-kategoriseret

VORES DRIKKEVAND ER RENT!

I en tid hvor corona pandemien stadig fylder det meste i vores noget indskrænkede dagligdag, er der ingen grund til at opsøge flere deprimerende informationer.

Særligt ikke informationer, som ikke har hold i virkeligheden, men gang på gang bæres frem som en skræmmehistorie for befolkningen.

Det er den tilsyneladende uendelige historie om vores drikkevand.

Af formand Ulrik Lunden og fagchef Bente Andersen, Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse

Forkerte oplysninger
Formanden for Danmarks Naturfredningsforening (DN) Maria Reumert Gjerding retter i et debatindlæg fornylig i dagspressen en slet skjult kritik mod landbruget for brug af sprøjtegifte på landbrugsjorden. Det står endda også højt og tydeligt på DN´s hjemmeside.

Vi kan blive enige så langt som at vores drikkevand er en helt unik ressource i Danmark, men herefter stopper festen!

Når det kommer til grundvandets – og i forlængelse af dette, drikkevandets – reelle tilstand i Danmark ser vi os nødsaget til i Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse at formidle den sande historie og gøre op med det skræmmebillede mod landbruget der males af DN.

På deres hjemmeside står der blandt andet at ”…målinger fra 2016 viser nemlig, at der var rester af sprøjtegift i mindst hver fjerde drikkevandsboring…”

Reumert Gjerding og DN er ganske enkelt ikke opdateret!

Synderen er…
Ikke én eneste af de 97 sløjfede drikkevandsboringer de sidste 20 år er lukket pga. landbruget.
Vi har analyseret manualerne for sløjfningerne og studeret boringernes prøveresultater.
Resultatet kan ses på figur 1 herunder:

Figur 1: Sløjfninger af drikkevandsboringer fordelt på stoffer

Som det ses på figuren er det i altoverskyggende grad stoffet BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra produkter som er anvendt af vandværker og af forbrugerne som plænerens der er hovedårsagen til sløjfninger af drikkevandsboringer i Danmark.

En gennemgang af de bagvedliggende data fra Jupiterdatabasen viser at i alt 86 boringer er lukket på grund af BAM.

De resterende 11 er alle sløjfninger pga. såkaldte punktkilder såsom vaskepladser, lossepladser og det offentliges, industriens og privates brug af sprøjtemidler.

Dyrkningsfladen i landbruget er uden skyld. De godkendte pesticider har forinden anvendelse været igennem det skrappeste godkendelsessystem i EU – det danske.

Således er det et helt ubegrundet og ufagligt indgreb at dømme danske landbrugsbedrifter for de forureninger, som ikke blot vandværker men også punktkilder har medført.

I Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse insisterer vi på en fagligt og juridisk korrekt regulering af dansk landbrug.

Vores hjertesag er netop beskyttelse af grundvandet – deraf vores navn!

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.