Kategorier
Ikke-kategoriseret

Til Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkeparti

ÅBENT BREV – fra Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (FFBG)

Vi opfordrer SF til at stoppe jeres usande propaganda mod landmændenes dyrkning af markerne med statskontrollerede, biologisk nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler der beviseligt ikke er årsag til én eneste sløjfet vandboring i 20 år (fig. 1) og som på ingen måde truer drikkevandet!

I TAKT MED AT FLERE og flere vælgere bliver oplyst om, at landbrugets dyrkningsflade er uskyldig i forhold til forurening af grundvandet, skruer det socialistiske folkeparti og den mægtige danske naturfredningsforening DN op for propagandaen og retorikken. Ingen af de 97 pesticidsløjfninger af drikkevandsboringer, som har fundet sted i 20 år skyldes landbrugets dyrkning af markerne – økologisk eller ikke-økologisk (fig. 1). Det er derfor helt forfejlet, når I røde politikere fører jeres kampagne mod landbruget i kampen om at være grønnest.

SAMME RETORIK fandtes i østlandene før Murens fald. Den totalitære styreform, hvor sund fornuft blev banket på plads til fordel for partiet og magteliten. Dengang gjaldt det undertrykkelse af selvstændighedskulturen og de frie meninger. I dag ser vi samme retorik i vest. Blottet for saglighed og faglighed. Propagandakampagnen om gift fra landbruget i drikkevandet taler direkte til hjertet af SF´s kernevælgere. Pyt med, at videnskaben og fagligheden taler imod, og at man stigmatiserer en minoritet. Jo hurtigere man kan knække det frie landbrugserhverv til fordel for et godt kommunalvalg til SF desto bedre. Hensigten helliger alle midler. Tænk sig at tage landmandsfamilier som gidsler i en ussel kamp for stemmer. Det er grøftegravende på et niveau, som markerer et nyt lavpunkt i dansk politisk kommunikation.

SF GØR ELLERS DYD af mangfoldighed, forskellighed og rummelighed. Men i virkelighedens verden stigmatiserer I med fuldt overlæg danske landmandsfamilier ved at påstå, at landbruget – og dermed landmandsfamilierne – truer vores drikkevand.  Det er lodret usandt! For at bruge et EL-udtryk så pisser SF på de stolte mennesker, som hver dag producerer sunde danske fødevarer – økologiske og ikke-økologiske – veganske og animalske. Skam jer SF!

DET ER IKKE LANDBRUGETS brug af statsgodkendte, biologisk nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler (af SF og DN konsekvent kaldet gift) på dyrkningsfladen som truer danskernes drikkevand og får vandværkerne til at sløjfe boringer. Det nemlig et ufravigeligt krav i Miljøstyrelsen, at plantebeskyttelsesmidler i dag skal være nedbrudt, inden de forlader rodzonen. Plantebeskyttelsesmidler til brug i dansk landbrug udgør under 0,03% af de kemiske stoffer der anvendes i Danmark (bilag 1 & 2). Det er de 99,97 % i alt 19.925.183 tons øvrige kemiske stoffer herunder uuddannede haveejeres unødige og uregistrerede brug af pesticider (af SF og DN kaldet gift) som f.eks. plænerens og Roundup samt ikke mindst punktkilder fra tusindvis af begravede lossepladser og giftrester fra fortiden, der er en trussel mod det rene drikkevand.

BØRN AF LANDMÆND skal nu igen se sine familier og forældres erhverv hængt ud på store plakater på landets stationer. SF har også lanceret en PROPAGANDA-VIDEO, hvor en blå traktor sprøjter i en frugtplantage, mens du alvorligt toner frem, at nu vil SF stoppe landbrugets brug af sprøjtegift og på den måde sikre rent drikkevand. Optagelsen med sprøjtningen findes også andre steder på nettet og stammer med sandsynlighed fra Rusland eller Hviderusland. Forholdene minder på ingen måde om danske frugtplantager, ligesom der ikke nødvendigvis sprøjtes med pesticider – det kan også være mikronæringsstoffer. Landmanden, der kører med sin sprøjte, er desværre et ofte misbrugt billede på gift.

VI HAR ÉT STORT ØNSKE TIL SF (og DN & DANVA) – at faglighed og videnskab finder vej til jeres politik og kommunikation i stedet for at basere den på frygt, følelser og usandt. Det skader nemlig vores fælles mål om rent drikkevand, når I fjerner fokus fra det som reelt truer vores drikkevand. Det samme når I spreder mistillid til vores myndigheder GEUS, Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet. 

Aså d. 27.08.21 – fmd. FFBG Ulrik Lunden tel. 30 65 04 21 mail lunden@store.bouet.dk

Kopi: Medlemmer af Folketinget, byråd og regionsråd, pressen, landbrugets organisationer, DN m.fl.

Figur 1 Kilde: De sløjfede boringer har uafhængige GEUS anvendt i forbindelse med ministerens besvarelse af MOF alm. del spørgsmål 45 den 21. okt. 2019. Via aktindsigt har FFBG og LandboSyd fået adgang til DGU-numrene på boringerne. Boringerne og sløjfningsrapporterne er herefter minutiøst analyseret af LandboSyd og FFBG. Resultatet er som vist i figuren.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.