Kategorier
Ikke-kategoriseret

SF og DN undervurderer vælgerne!

Vælgerne vil have værdi for deres skattekroner, og de kan godt gennemskue det store bluffnummer om grundvandet.

I takt med at flere og flere vælgere opdager, at landbrugets dyrkningsflade er uskyldig i forhold til forurening af grundvandet, skruer det socialistiske folkeparti og mægtige Danmarks Naturfredningsforening op for propagandaen og retorikken. Ingen af de 97 pesticidsløjfninger af drikkevandsboringer, som har fundet sted i 20 år skyldes dyrkningsfladen. Det er derfor helt forfejlet, når de røde politikere fører kampagne mod landbruget.

Samme retorik fandtes i østlandene før Murens fald. Den totalitære styreform, hvor sund fornuft blev banket på plads til fordel for partiet og magteliten. Dengang gjaldt det undertrykkelse af selvstændighedskulturen og de frie meninger. I dag ser vi samme retorik i vest. Blottet for saglighed og faglighed. Kampagnen om gift fra landbruget i drikkevandet taler direkte til hjertet af SF´s kernevælgere. Hensigten helliger alle midler. Pyt med, at fagligheden taler imod. Jo hurtigere man kan knække det frie landbrugserhverv til fordel for et godt kommunalvalg til SF desto bedre. Tænk sig at tage landmandsfamilier som gidsler i en ussel kamp for stemmer. Det er grøftegravende på et niveau, som markerer et nyt lavpunkt i dansk politisk propaganda.

SF gør ellers dyd ud af mangfoldighed, forskellighed og rummelighed. Men i virkelighedens verden stigmatiserer man med åbne øjne og med fuldt overlæg danske landmandsfamilier ved at påstå, at landbruget – og dermed landmandsfamilierne – truer vores drikkevand.  Det er imidlertid lodret usandt!

Det er ikke landbrugets brug af statsgodkendte, biologisk nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler, som truer danskernes drikkevand og får vandværkerne til at sløjfe boringer. Det er kemikalier fra det øvrige samfund som f.eks. træbeskyttelse, vejsalt, mikroplast, dækpartikler, tjærerester uuddannede haveejeres unødige brug af pesticider (af SF og DN konsekvent kaldet gift) og ikke mindst punktkilder fra tusindvis af begravede lossepladser og giftrester fra fortiden, der er en trussel mod det rene drikkevand.

Børn af landmænd nu igen skal se sine familier og forældres erhverv hængt ud på store plakater på landets stationer. SF bruger samme stigmatiserende kommunikation, som SF igennem årene har beskyldt Dansk Folkeparti for at bruge om indvandrere og folk med indvandrebaggrund. Hos SF er det blot landmandsfamilierne der udstilles. Skam jer SF!

Men vælgerne kan man ikke bedrage i længden. Man kan kun miste sin troværdighed én gang. SF har for længst sat sin troværdighed over styr.

Asaa d. 26.08.21

Yderligere information FFBG: fmd. Ulriik Lunden tel. 30 65 04 21 mail lunden@store.bouet.dk
eller fagchef, cand. agro. Bente Andersen tel. 40 22 96 11 mail bea@ffbg.dk

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.