Kategorier
Ikke-kategoriseret

KÆRE BYRÅDSMEDLEM

Kære byrådsmedlem,

Vi skriver direkte til Dem, fordi Danmarks Naturfredningsforening igen-igen er ude med den manipulerende propagandavogn. Formålet oplyses at være førstehjælp til drikkevandet, men alle de indgreb, som foreslås, rettes direkte mod landbrugets dyrkningsflade, selvom landbrugets dyrkning ikke er en trussel mod grundvandet. DN fremkalder med mange grafiske opstillinger et falsk skær af videnskabelighed. I virkeligheden er det temmelig enkelt, som det også fremgår af denne figur, som viser, at landbrugets dyrkning ikke har forvoldt een eneste sløjfning af drikkevandet i 20 år:

Kilde: De viste boringer har GEUS anvendt i forbindelse med ministerens besvarelse af MOF alm. Del spørgsmål 45 den 21. okt. 2019. Via aktindsigt har BG og LandboSyd fået adgang til DGU-numrene på boringerne. Boringerne og sløjfnings rapporterne er herefter minutiøst gennem analyseret af LandboSyd og BG. Resultatet er som vist på figuren

Det er altså ikke korrekt – som DN lader forstå – at grundvandsparker og andre indgreb mod landbrugets dyrkning vil frelse grundvandet. Under dyrkningsfladen findes nemlig enorme mængder helt rent drikkevand. Det er stoffer fra byer, veje og fra tusindvis af åbne lossepladser, at vort grundvand er truet. Det har videnskaben forsøgt at trænge igennem med siden 2014. DTU har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet en rapport om lossepladsers påvirkning af overfladevand – Miljøprojekt nr. 1604, 2014.

Under kapiteloverskriften ”Antal potentielle lossepladser, der kan udgøre risiko over for
overfladevand”
er vist dette kort:

FIGUR 3.2
FORDELING AF KORTLAGTE FYLD- OG LOSSEPLADSER, DER ER REGISTRERET I REGIONERNES DATABASER PR. DECEMBER 2012

Inden der træffes forkerte beslutninger i Deres kommune på baggrund af DN’s manipulationer, vil vi
høfligst opfordre Dem til at udfordre politikere og embedsmænd, som ønsker at gå ad DN’s manipulerede sti:

  1. Vis mig venligst ved brug af fakta målinger fremfor følelser og usikre beregninger, at de stoffer som vi her i kommunen gerne vil fjerne fra drikkevandet stammer fra dyrkning af de marker, som vi vil gøre indgreb imod.
  2. Dokumenter venligst på kort og letforståelig måde og med brug af fakta målinger fremfor følelser og usikre beregninger, at vi får rent vand i vort område ved at gøre indgreb mod den udpegede landbrugsjord. Jeg beder om dokumentation for årsagssammenhæng.
  3. Ifølge Landsforeningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse er der ikke sket sløjfning af drikkevandsboringer i 20 år som følge af landbrugets dyrkningsflade. Dokumentationen dækker hele Danmark og rækker 70 år tilbage p.gr. a jordens forsinkelse. Venligst forholde jer til den og dokumentere for os på kort og letforståelig måde, at dyrkningsfladen skulle blive en trussel mod grundvandet i fremtiden, selvom det ikke har været tilfældet tidligere. Med brug af fakta målinger fremfor følelser og usikre beregninger.

Når De udfordrer beslutningerne i kommunen med disse enkle spørgsmål, er det vor forudsigelse, at De kun vil modtage upræcise og værdiladede svar, som skal tale mere til følelser end til fakta. “Svar” som De let selv kan “pille ned”.

Vi ønsker Dem held og lykke og håber, at De – ligesom vi – kan undgå forkerte og rasende dyre beslutninger, som hæmmer fødevareproduktionen i Danmark og sender tusindvis af hårdtarbejdende samvittighedsfulde skatteydere væk fra gården uden fagligt belæg.

Med venlig hilsen

Ulrik Lunden, formand: mobil 30650421 lunden@store-boet.dk
Bente Andersen, fagchef: mobil 40229611 bea@plantekonsulenten.dk

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.