Kategorier
Ikke-kategoriseret

PRESSEMEDDELSE – BREAKING NEWS!

Danske Vandværker indrømmer, at aftaler om BNBO er i strid med EU-traktaten!

Brancheorganisationen Danske Vandværker indrømmer nu modvilligt, at de såkaldt frivillige aftaler om BNBO – Boringsnære Områder – og indsatsplaner er i strid med EU-Traktatens regler om statsstøtte.

FFBG – Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse – kræver, at hele dansk landbrug bakker op om foreningens krav om øjeblikkeligt stop for indgåelse af frivillige aftaler med landmænd om overdragelse af dyrkningsrettigheder. FFBG`s formand Ulrik Lunden kalder det bondefangeri ved højlys dag, at kommuner, stat og forsyningsselskaber fortsætter med at presse foreningens medlemmer til at indgå aftaler, der strider mod EU-reglerne og som kan medføre, at medlemmerne skal tilbagebetale den erstatning, de har taget imod for afgivelse af dyrkningsretten på deres jord. 

Fmd. Ulrik Lunden udtaler: “Vi forventer, at alle i dansk landbrug nu, hvor det igen viser sig, at vi har ret, kræver stop fra regeringens og kommunernes side for enhver form for overdragelse af rettigheder fra landmænd, hvis dyrkningsflade ikke forurener drikkevandet. Den garanti må alle, der står vagt om ejendomsretten, være med til at kræve. Enhver i landbruget, der ikke er med os her, er imod, at dansk landbrug skal have en stærk og levedygtig fremtid”

Af Danske Vandværkers hjemmeside fremgår tydeligvis modvilligt: “Bemærk, at det er uafklaret, hvorvidt aftaler med en årlig erstatning er i overensstemmelse med EU´s regler for statsstøtte. Danske Vandværker arbejder på at få en afklaring af dette, men det har vist sig ikke at være helt enkelt.” Desuden fremgår: “EU’s statsstøtteregler kan medføre, at nogle landmænd ikke kan drage fuld nytte af kompensationsordningen pga. EU’s støtteregler i landbrugssektoren.”

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse 07.11.2021

Formand Ulrik Lunden
Tel. 30 65 04 21
e-mail: lunden@store-bouet.dk

Fagchef Bente Andersen
Tel. 40 22 96 11
e-mail: bea@ffbg.dk

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.