Kategorier
Ikke-kategoriseret

SANDHEDENS TIME!

Langt om længe kryber kommunerne til korset, og vedgår, at man har været i gang med at inddrage ejendomsretten fra danske landmænd, uden at have haft til hensigt at yde fuld og hel erstatning jvf. Grundlovens bestemmelser. Alt sammen under dække af at sikre rent drikkevand.

Kommunerne erkender nu, at de – sammen med et politisk flertal – har forsøgt at fravriste danske landmænd deres ejendomsret til spotpris under dække af frivillige aftaler om forbud mod pesticider i BNBO og indsatsplanområder. Kommunerne har tilsyneladende aldrig haft til hensigt at betale fuld og hel erstatning, og Kommunernes Landsforening (KL) viser deres sande jeg, ved nu at foreslå at fjerne landmændenes eneste klagemulighed.

Ifølge Landbrugsavisen d. 24.01.22 oplyser direktør i KL Laila Kildegaard, at systemet ikke fungerer, fordi det kan betale sig at klage til overtaksationskommissionen. Står det til KL, skal man lave systemet om, så det ikke kan betale sig at klage. Sagt med andre ord er det et problem for KL, at landmænd skal have markedsprisen, når myndighederne inddrager deres ejendomsret, ødelægger driften af gården og gør produktionsanlæg værdiløse. Præcis som når staten lukker minkerhvervet.

Juridisk uanstændigt og dybt problematisk!
Formand for FFBG Ulrik Lunden finder det juridisk uanstændigt og dybt problematisk, at en embedskvinde i en forening betalt af kommunale skattekroner vil fratage landmændene deres grundlovssikrede rettigheder. Han ønsker nu en juridisk kulegravning af, om det overhovedet er lovligt.

– I FFBG har vi hele tiden vidst, at kommunerne var ude i et politisk ærinde, som kun går ud på at inddrage ejendomsretten til spotpris. Men at kommunerne nu i regi af deres forening – og for kommunale skattekroner – fører en systematiseret kampagne både i det offentlige og i det skjulte for at inddrage landmændene deres grundlovssikrede beskyttelse, er alligevel et chok for mig! Men nu står det da klar for enhver, hvad det går ud på, nemlig at inddrage vores ejendomme for en slik, raser Ulrik Lunden.

Aldrig meningen at yde fuld og hel erstatning!
– Vi har for længst bevist, at det ikke drejer sig om at “rede planeten” (beskytte grundvandet drikkevandet red.). Nu har vi også tydeligt bevis på, at det aldrig har været meningen, at vi skulle have fuld og hel erstatning. Det er helt tydeligt, at hensigten med frivillige aftaler var, at komme uden om grundloven og ejendomsrettens ukrænkelighed.

– Hele denne frase, der nu har pågået i snart et halvt årti vidner i højere grad om, at centraladministrationen udmærket ved, hvad der står i den såkaldte Blichel-rapport fra 1999, som i sin tid blev produceret på vegne af Svend Auken, med henblik på at tvangsøkologisere dansk landbrug, mener Ulrik Lunden.   

Ingen faglig begrundelse for forbud mod pesticider!
FFBG’s fagchef, agronom Bente Andersen betvivler desuden kommunernes faglige motiver: – Hvis kommunerne virkelig ønsker at beskytte grundvandet i BNBO, så ville kommunerne i stedet for landmandens ufarlige marker gå efter at få sikret de tusindvis af sivende og potentielt farlige punktkilder, lossepladser osv. over hele landet. De har været kortlagt siden 2014 af Danmarks Tekniske Universitet. Dansk landbrugs anvendelse af godkendt og biologisk nedbrydeligt planteværn på dyrkningsfladen truer ikke grundvandet. På 20 år er ikke én eneste drikkevandsboring sløjfet som følge af landmændenes brug af planteværn på dyrkningsfladen, slår Bente Andersen fast.

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse 27.01.2022  https://ffbg.dk/

Formand Ulrik Lunden  
Tel: 30 65 04 21  e-mail: lunden@store-bouet.dk

Fagchef Bente Andersen
Tel: 40 22 96 11 – e-mail: bea@ffbg.dk

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.