Kategorier
Ikke-kategoriseret

Til Miljø- og Fødevareudvalget, Folketinget

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse 16.01.2022

Når ministeriet tilsidesætter sandhedspligten ved at “forvrænge” vores ord, er det fordi vi har ret. Dyrkningsfladen er uskyldig! Ministeriets embedsmænd har sandhedspligt, jvf. “Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – Kodex VII”

Sandheden er, at landbrugets dyrkningsflade er uskyldig i sløjfning af drikkevandsboringer som følge af pesticidfund de sidste 20 år. Skyldig er derimod affaldshåndtering på tusindvis af sivende lossepladser. Vi har fået undersøgt alle de 97 sløjfninger, som GEUS selv har henvist til i et tidligere ministersvar (MOF alm. Del spørgsmål 45 den 21. okt. 2019). Resultatet af denne undersøgelse er et notat begået af LandboSyd, som er illustreret på figur 1. Affaldshåndtering og stoffet BAM fra totalukrudtsmiddel udenfor dyrkningsfladen er de skyldige.
Ikke dyrkningsfladenIkke landmandens brug af planteværn på markerne.

På de ubeskyttede sivende lossepladser, som var offentligt godkendte, deponeredes stoffer fra både industri og haver. Nogle af de stoffer som alle danskere smed på lossepladsen er også blevet brugt i landbruget. Alle sammen med offentlig tilladelse og accept.

I bæredygtig Grundvandsbeskyttelse har vi ALDRIG påstået, at der ikke er sløjfet boringer på grund af stoffer, som har været anvendt i landbruget. Det vi siger, og det vi fastholder er, at det ikke er fund fra dyrkningsfladen, som har ført til sløjfning af boringer. De stoffer som er blevet dumpet på lossepladser kan udmærket være blevet brugt i både haver og i landbruget. Det er ikke det samme som at beskylde landmandens sprøjte på dyrkningsfladen for at være årsag til sløjfning af boringer. Det er to vidt forskellige ting som ministeriet sammenblander i strid med sandhedspligten. GEUS forsøgte sig i samme rille i Effektivt Landbrug den 07.12.2021 med et “dementi”, men blev straks imødegået. Nu fortsætter ministeriet med samme misforståelse. Nu fortsætter ministeriet med samme misforståelse: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/MOF/spm/391/svar/1846388/index.htm

Ministeren både fejlciterer Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse og svarer udenom for at fremstå handlekraftig samt landbrugsuvenligt og politisk korrekt hos fagligt uvidende vælgere i café latteland, hvor dette er populært.

Det er trist at opleve, at GEUS ikke er gået systematisk til værks i forbindelse med hver enkelt sløjfede boring, ligesom i vedlagte analyse. Vel kræver det stort knofedt at gennemanalysere, men det er jo nødvendigt såfremt man skal kende de rette årsagssammenhænge, som er, at Ikke én boring er sløjfet de sidste 20 år på grund af landbrugets anvendelse af sprøjtemidler på dyrkningsfladen. Endnu engang smyger ministeriet sig udenom og forvrænger vore ord i besvarelsen af spørgsmål stillet af MF Erling Bonnesen fra 13. januar 2022.

Sandhedspligten for embedsmænd betyder, ifølge vores advokat, at embedsmænd både skal tale sandt, og de skal afstå fra at forvrænge FFBG`s faglige dokumentation i en misvisende kontekst.

Figur 1
Kilde: De viste boringer har GEUS anvendt i forbindelse med ministerens besvarelse af MOF alm. Del spørgsmål 45 den 21. okt. 2019. Via aktindsigt har BG og LandboSyd fået adgang til DGU-numrene på boringerne. Boringerne og sløjfnings rapporterne er herefter minutiøst gennem analyseret af LandboSyd og BG. Resultatet er som vist i figuren.

Med venlig hilsen

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse  https://ffbg.dk/

Formand Ulrik Lunden
Tel: 30 65 04 21 – e-mail: lunden@store-bouet.dk

Fagchef, cand.agro. Bente Andersen
Tel: 40 22 96 11 – e-mail: bea@ffbg.dk

Kopi: Folketingets medlemmer, pressen, byråd, landbrugets organisationer m.fl.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.