Kategorier
Ikke-kategoriseret

ROS TIL L&F FOR FORTSAT DYKNING AF BNBO!

– Vi er midt i en historisk krise med stigende priser og mangel på basale fødevarer. Millioner af mennesker risikerer sultedøden. Danmark er et landbrugsland med ideelle naturgivne forhold, dygtige landmænd og stor viden om ressourceeffektiv og miljørigtig fødevareproduktion. Vi har derfor en humanitær og moralsk forpligtelse til at producere flest mulige fødevarer, siger fmd. Ulrik Lunden, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.

– I Landbrugsavisen d. 16. marts kommer fmd. for L&F Søren Søndergaard med en række forslag til at øge landbrugsproduktionen bl.a. dyrkning af brakmarker, hurtigere godkendelse af nye miljøvenlige plantebeskyttelsesmidler og mere optimal tildeling af plantenæringsstoffer. Søren Søndergaard opfordrer også til, at planerne om et generelt forbud mod konventionel dyrkning i BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) i 2023 tages af bordet, så arealerne kan dyrkes effektivt. Vi bakker op om samtlige forslag.

– Alle planer for indgreb mod dyrkningsfladen mod dyrkning af markerne med brug af plantebeskyttelsesmidler på over 700.000 hektar frugtbar agerjord i form af både BNBO og indsatsplaner skal tages af bordet. Efterhånden som kommunerne ruller planerne ud, vil det reducere den danske fødevareproduktion og følgeerhverv med 20-40 procent. Planerne er en bombe under fødevareforsyningen og det danske velfærdssamfund, og hviler på den fejlagtige fordom, at landmændenes dyrkningsflade udfordrer drikkevandet, hvilket ingenlunde er tilfældet.

Fagchef Bente Andersen understreger, at fuldt lovlig og statskontrolleret brug af godkendte plantebeskyttelsesmidler ikke udgør nogen risiko for grundvandet. Ikke én eneste drikkevandsboring er sløjfet grundet landbrugets dyrkningsflade (figur 1). Samtlige sløjfede boringer skyldes forurening fra punktkilder f.eks. gamle lossepladser, nedgravede kemikalier, nu forbudte totalukrudtsmidler på jernbaner, gårdspladser mv. Altså fortidens synder. Derfor gør et forbud mod landbrugets anvendelse af godkendte plantebeskyttelsesmidler i BNBO absolut ingen forskel for drikkevandet.

Figur 1
Kilde: De viste boringer har GEUS anvendt i forbindelse med ministerens besvarelse af MOF alm. Del spørgsmål 45 den 21. okt. 2019. Via aktindsigt har BG og LandboSyd fået adgang til DGU-numrene på boringerne. Boringerne og sløjfnings rapporterne er herefter minutiøst gennem analyseret af LandboSyd og BG. Resultatet er som vist i figuren.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.