Kategorier
Ikke-kategoriseret

KÆRE VANDVÆRK – SIG FRA OVER FOR KOMMUNENS GØDNINGS- OG SPRØJTEFORBUD!

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse med fmd. Ulrik Lunden i spidsen opfordrer landets vandværker til at sende et protestbrev til de kommuner, der ubegrundet pålægger dem at bruge penge på at købe landmænds rettigheder til at gødske og sprøjte i deres områder.

– Stå op imod kommunen og forlang jeres ret, vandværker. Det er I både berettiget og forpligtet til. I skal ikke finde jer i kommunale beslutninger om at skulle købe gødsknings- og planteværnsret, lyder budskabet fra Foreningen for Grundvandsbeskyttelse i et brev foreningen har stilet til alle landets vandværker og samtlige medlemmer af vandværksbestyrelserne.

Baggrunden for foreningens tiltag er, at det strider mod EU`s statsstøtteregler at bruge af vandværkets penge til at købe landmændenes gødskningsrettigheder og planteværnsrettigheder, hvis det ikke fører til et bedre miljø, fordi truslerne mod vandmiljøet i virkeligheden kommer fra sivende lossepladser og andre punktkilder.

– Vandværkerne kan sige fra, og det skal de vide, at det kan de godt. Vi udsender derfor i disse dage skrivelser både med juridisk og faglig udredning, siger Ulrik Lunden og tilføjer:

– Det nytter jo ikke, at vandværkernes bestyrelsesmedlemmer tror, at de har en pligt til at makke ret overfor kommunens ønsker, når det faktisk forholder sig sådan, at det er dem, der står med ansvaret. Hvis ikke bestyrelsen forvalter borgernes penge ordentligt, så kan der følge et ansvar med. Det er også klart, at den landmand, som i sidste ende måtte blive forpligtet til at tilbagebetale ulovlig statsstøtte, som han i god tro har modtaget fra vandværket, vil kunne finde på at gå rettens vej i forhold til vandværket. Så vandværkerne skal passe på ikke at agere dikkende lammehaler.

Ulrik Lunden, formand for Foreningen for Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse.

Muligt at sige fra

Hidtil har mange vandværker troet, at det egentlig bare var en formssag at parere ordre fra kommunen.

Men ifølge fagchef Bente Andersen står der i lovgivningen, at kun det vandværk, som har fordel af at afkøbe landmændene deres rettigheder, kan pålægges at bruge penge på at købe landmændenes rettigheder til at producere fødevarer.

– Det er kommet frem, at kommunerne har afvist at vurdere hundredvis af BNBO`er (Boringsnære Beskyttelsesområder) med risiko. Det betyder helt enkelt, at den enkelte kommune – og dermed også det enkelte vandværk – kan sige fra, siger Bente Andersen.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.