Kategorier
Ikke-kategoriseret

AFTALE GØR KUN VANDFORBRUGERNE I SILKEBORG FATTIGERE

Af fagchef, cand. agro. Bente Andersen, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.

At betale en landmand ved Hvinningdal for ikke at bruge godkendte biologisk nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler på 8 ha landbrugsjord er ren symbolpolitik der ulykkeligvis fjerner fokus på de reelle problemer. Aftalen gør ingen forskel for grundvandet – kun vandforbrugerne i Silkeborg fattigere.

Al menneskelig aktivitet påvirker det omgivende miljø. Det gør du og din familie hver eneste dag, når I kommer affald i jeres beholdere, vasker tøj med sæbe og tabs, børster tænder, spiser medicin, går på toilettet, gør rent med alverdens kemikalier, maler huset med træbeskyttelse, renser tag og fliser med algemidler, sprøjter mod myrer, bruger gødning og sprøjtemidler i haven osv. Alt sammen uden kontrol og til skade for vores miljø. Mange af disse stoffer herunder medicin kan ikke fjernes i rensningsanlæg og ledes ud i det maritime vandmiljø med negativ påvirkning af levende organismer..

Plantebeskyttelsesmidler til brug i landbruget i Danmark skal gennem Europas skrappeste godkendelse i regi af Miljøstyrelsen og anvendelsen registreres og kontrolleres helt ned på markniveau af Fødevarestyrelsen ligesom personale skal være faguddannet og eksamineret i anvendelsen. Det er et ultimativt krav, at moderne plantebeskyttelsesmidler er biologisk nedbrudt, inden de forlader rodzonen og langt det meste er nedbrudt af planten selv efter få timer. Derfor kommer moderne plantebeskyttelsesmidler ikke ned i grundvandet.

I de seneste 20 år er ikke en eneste drikkevandsboring sløjfet grundet landbrugets DYRKNINGSFLADE (marker) – se fig. 1. Alle 98 sløjfede boringer skyldes PUNKTKILDEFORURENINGER fra titusindvis af gamle sivende lossepladser, lovligt nedgravet kemikalieaffald indtil slutningen af 70’erne, vaskepladser og tidligere tiders brug af totalukrudtsmidler på gårdspladser, ved industri, boligforeninger, jernbaner og sågar rundt om vandværkernes egne vandboringer. Altså fortidens synder.

Heldigvis er vi i dag blevet klogere. Vores biler har fået sikkerhedsseler, ABS-bremser, airbags og alle mulige andre sikkerhedsforanstaltninger. Vi bliver klogere hver dag. Hvis vi vil sikre rent drikkevand er det nødvendigt at rydde op i de titusindvis af punktkildeforureninger over hele landet. Det arbejder vi for i Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.