Kategorier
Ikke-kategoriseret

Danmarks Naturfredningsforening hænger igen landbruget ud

Når Danmarks Naturfredningsforening via Ritzau kundgør, at der findes pesticider i vandforsyningerne og i den forbindelse endnu engang hænger landbruget ud for dette, undlader de at fortælle, at i ca. en trejedel af vandforsyningerne finder man stoffet DMS fra træbeskyttelse, og at det især er boringer i byområder, der er forurenede.

Geolog ved Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch udtaler sig meget landbrugskritisk i artiklen. Det er bevidst manipulation, og han burde vide bedre. DN er tilsyneladende mest interesseret i at bekæmpe dansk landbrug fremfor at sikre det danske grundvand.

Brüsch kalder det selv for ”fortidens synder”, hvilket er lige nøjagtig dét, der er tale om. I takt med, at der undersøges for flere og flere stoffer i grundvandet, ja så finder man selvsagt flere. Industrikemikalier, medicinrester, rester fra maling og træbeskyttelse. En lang liste netop forårsaget af ”fortidens synder”.

Pesticider er en samlet betegnelse for plantebeskyttelsesmidler og biocider. Biocider dækker over et utal af miljøfremmede stoffer, som ikke har været igennem Europas skrappeste godkendelsessystem. Det har derimod plantebeskyttelsesmidlerne.

Biocider, som bliver brugt overalt i det danske samfund reguleres ikke på samme stramme måde som landbrugets pesticider. Biocider anvendes til at bekæmpe diverse skadegørere uden for landbruget. De findes f.eks. i medicin, maling, imprægneringsmidler etc.

Biociderne udgør enorme mængder og de anvendes på en meget diffus og ukontrolleret måde i vort samfund. Det er ofte de samme aktivstoffer eller nogen, der ligner hinanden meget, som anvendes både i biocider og i plantebeskyttelsesmidler.

Hvis formålet er at sikre danskerne rent drikkevand, og det skal vi naturligvis, kræver det sammenhæng og systematik i grundvandsbeskyttelsen, hvor grundvandet sikres mod alle samfundets miljøfremmede stoffer, herunder også biociderne.

Det er nødvendigt at holde op med at bilde danskerne ind, at hvis landmanden ikke sprøjter, så får de rent vand. Det gør de ikke! Der er ikke er styr på alle de miljøfremmede stoffer i det danske samfund, hvorfor man skal længere og længere ud under landmandens mark for at hente rent vand.

Fagchef for Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
Bente Andersen

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.