Kategorier
Ikke-kategoriseret

DET VI IKKE MÅ SIGE FOR DANVA!

På DANVA`s hjemmeside beskyldes vi for at levere ”vildledende oplysninger” til vandværkerne. Beskyldningen finder du under nyheder d. 15.06.2022:

Artiklen er låst, og DANVA nægter at udlevere den. Det kan vi godt forstå, for sandheden er ilde hørt.

Det vi ikke må sige for DANVA:

· Landmændenes retlinede brug af godkendte sprøjtemidler fører ikke til forurening.

· Vi har endnu til gode at se den første landmands dyrkningsflade, som kan aflæses i grundvandet.

· Der er ikke årsagssammenhæng mellem forurening af dansk drikkevand og landbrugets dyrkning.af markerne

· Dét, der truer danskernes drikkevand, er tusindvis af sivende lossepladser, nedgravede kemikalierester, øvelsesterræner, biocider fra træbeskyttelse, PFAS, PFOS m.fl.

· Landbruget hænges ud, fordi DN, Greenpeace og andre bruger ordene ”pesticider” og ”sprøjtegift” i flæng om stoffer, der reelt er biocider og som stammer fra andre kilder end landbruget. Landbrugets DYRKNINGSFLADE (marker) er uskyldig! Kilde: Minutiøs analyse af 20 års GEUS-data over sløjfede drikkevandsboringer.

· Smart ”spin” med smarte ord og smarte fotos af en traktor med marksprøjte skaber et falsk billede af fakta og hjernevasker danskerne – og politikerne, så de fejlagtigt tror, at det er landmanden som forurener miljø og grundvand.

· Staten, kommunerne, DANVA, Danske Vandværker, DN og de rød-grønne politikere er på vildspor ved at jagte landbruget og den private ejendomsret i stedet for at gå efter dét, der truer danskernes grundvand.

· Vi mener, at indsatsen skal bruges der, hvor grundvandet hjælpes – ikke bare i et politisk ideologisk korstog rettet imod landbruget og EJENDOMSRETTEN!

· Der findes ikke et godkendt støtteprogram for landmænds salg af dyrkningsretten.

· Der er derfor betydelig risiko for, at individuelle aftaler om f.eks. BNBO og indsatsområder er ulovlig statsstøtte med krav om tilbagebetaling. Individuelle aftaler er nemlig hverken ekspropriation eller ekspropriationslignende.

· Både løbende kompensation og éngangsbetalinger risikerer at være ulovlig statsstøtte.

· Når der ikke findes et støtteprogram, er det selvfølgelig fordi, ingen i staten tror på, at EU-Kommissionen vil godkende individuelle aftaler om salg af jord eller dyrkningsret.

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse 12.07.2022

Formand Ulrik Lunden og Fagchef Bente Andersen.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.