Kategorier
Ikke-kategoriseret

”Kan det virkelig passe, at landbruget ikke har været årsag til en eneste sløjfet drikkevandsboring i 20 år?”

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse giver gerne ”TjekDet” et
lille kursus…

Af fagchef, cand. agro Bente Andersen, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse

Mediet ”TjekDet” skrev i sidste uge en artikel omhandlende sløjfede drikkevandsboringer, hvori
landbruget endnu engang blev sat under lup og mistroet
.

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse giver gerne ”TjekDet” et lille kursus i forskellen på
dyrkningsflade og lossepladser. Det er de sidste – altså lossepladserne – og ikke dyrkningsfladen,
som forurener drikkevandet. Det mener vi, at TjekDet vil være de helt rigtige til at udbrede til
danskerne. Især til alle dem, som inde på stenbroen tror på det uhyrlige, nemlig at det er
dyrkningen, som er problemet. Det er det ikke.

Anledningen til at tilbyde ”TjekDet” et kursus er, at ”TjekDet” misser pointen med sin kritik af
Foreningen for Grundvandsbeskyttelse’s argument om, at der ikke er sløjfet drikkevandsboringer i
20 år som følge af landbrugets regelrette og kontrollerede anvendelse af godkendte pesticider på
dyrkningsfladen (Figur 1).

Vi er naturligvis glade og stolte over, at TjekDet ønsker at tjekke vore fakta. Det er vigtigt for os, at
fagligheden og korrekte fakta præger billedet. Vi ser det som en anerkendelse af vor unge
forenings betydning, at TjekDet vil interessere sig for os allerede nu.

Kernen i foreningens argumentation er, at dyrkningsfladen er uden skyld i sløjfning af
drikkevandsboringer de sidste 20 år. Det er fakta. Både fordi det er rigtigt, og fordi det er præcist
dét, som vi dokumenterer med vores sløjfningsfigur.

Selvom vi igen og igen pointerede overfor ”TjekDet”, at figur 1 og dataanalysen bag figuren angår
dyrkningsfladen, lod ”TjekDet”, sine bedømmere i universitetsverdenen få det indtryk, at vi taler om
vaskepladser, lossepladser m.fl.

Stoffet BAM er den helt store synder, og moderstofferne hertil er ikke anvendt på dyrkningsfladen.
Det stammer fra ukrudtsbekæmpelse på vandværker, banelegemer, gårdspladser og
udenomsarealer i bolig og industriområder.

Det vil vi gerne give TjekDet et lille kursus i, så TjekDet kan give videre ud til alle interesserede, at
dyrkningsfladen er uskyldig, men det er lossepladserne ikke. Som alle ved, har hele samfundet
benyttet lossepladserne – industri, private, landbrug m.fl., og et lille grundkursus i den slags vil
hæve TjekDet`s bidrag til læsernes faktuelle viden, og med navnet TjekDet går vi da ud fra, at
organisationen også foretrækker fakta frem for fup.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.