Kategorier
Ikke-kategoriseret

BG-FORMAND EFTER SENSATIONEL INDRØMMELSE FRA DN:

Det stopper ikke her – vi kræver at DN rydder op efter sig, og vi kan ikke leve med, at økonomiske interesser driver falske historier frem om landbruget!

Danmarks Naturfredningsforening (DN) fremkom i avisens weekendudgave med en indrømmelse, som de fleste formentlig vil anerkende som sensationel. Seniorrådgiver ved DN Walter Brüsch erkendte, at landbrugets brug af pesticider på dyrkningsfladen er uskyldig i sløjfning af drikkevandsboringer.
“Landbruget er fuldstændigt – og jeg mener fuldstændigt – uskyldig i det her”, udtalte han.

En længe ventet og revolutionerende udtalelse.
Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (BG) har længe kæmpet for – og kæmper fortsat for – at landbruget bliver renset for enhver beskyldning og mistanke om forurening af vores dyrebare grund- og drikkevand, som er vores hjertesag.

Formand for BG Ulrik Lunden kræver omgående handling: “Det er helt absurd, at DN godt er klar over, at landbruget er uskyldigt, og så alligevel vil fastholde beskyldningen på deres hjemmeside. De taler med to tunger”, udtaler formanden. ”Vi kræver, at det stopper nu og her. Det politiske flertal truer os med indgreb i 2023, hvilket vi allerede har anlagt sag imod, så det haster med at få fjernet al vildledende retorik og få landbruget frikendt alle steder”.
BG´s fagchef Bente Andersen forklarer: ”Vores lette brug af planteværn er klimavenlig. Økologisk produktion alle steder ville lægge beslag på voldsomme arealer, hvorved klima, natur og biodiversitet vil blive yderligere presset. Økologisk dyrkning kræver stor bearbejdningsintensitet af jorden for mekanisk at bekæmpe ukrudt. Dette udgør en trussel i forhold til jordens frugtbarhed bl.a. fordi det fremmer jorderosion.
Vi har analyseret tallene for de 97 sløjfede drikkevandsboringer der har fundet sted de sidste 20 år, og ikke én eneste er sløjfet pga. dyrkningsfladen i landbruget. Ikke én eneste”, udtaler hun.

”Vi kan ikke leve med, at kommercielle interesser driver falske historier frem. Vi forlanger at se kontrakten med Coop, så vi kan konstatere, om de laver markedsføring ved at købe sig adgang til landbrugskritiske historier fra en interesseorganisation. Ifølge vores advokat kan Coop ikke omgå markedsføringsloven ved at lade DN føre falske historier frem. Bordet fanger. Vi vil se kontrakterne”, slutter formanden.

BG forlanger at DN rydder op efter sig og giver landbruget den oprejsning, det har krav på og som er i overensstemmelse med sandheden.

Kort sagt:

  • at DN fjerner sine retsstridige beskyldninger og antydninger på sin hjemmeside
  • at DN viser transparens og viser sin kontrakt med Coop, så vi kan se hvem, der står bag
  • at DN stopper med at bidrage til, at al fejlregulering mod landbruget i form af indsatsplaner og BNBO fastholdes fra politisk side

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.