Kategorier
Ikke-kategoriseret

DISPENSATION ER KLART EN MULIGHED FOR KOMMUNERNE I BNBO

Det er uklædeligt af miljøudvalgsformanden i Mariagerfjord Kommune, at udpege sig selv som enehersker over dispensationsmuligheder i BNBO

Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (BG) roste Veddum Vandværk i Mariagerfjord Kommune i et indlæg i Effektivt Landbrug d. 20.2. for at stå op for sig selv i kampen mod tåbelige og unødvendige BNBO krav. Den tidligere borgmester i kommunen tager nu også bladet fra munden i en artikel d. 25.2. i EL, og tager afstand fra, at udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen gør sig til dommer over dispensationsmuligheden for vandværket.

”Vi deler på ingen måde Jørgen Hammer Sørensens feel good holdning uden hold i den virkelige verden”, udtaler formand for BG, Ulrik Lunden, – ”for vi ved bedre og har fakta om grundvandets tilstand på plads”.

”Hvorfor i alverden opsøge problemer, som slet ikke eksisterer? Og hvorfor så kontrær en indstilling fra Jørgen Hammer Sørensens side og via udtalelser som – ”…men den dag, der så kommer problemer, så er det for sent” – stædigt forsøge at fastholde, at han mener at vide, at der vil komme problemer ?”, undrer Ulrik Lunden sig, og fortsætter ”i omtalte område har der jo netop i flere generationer været drevet landbrug uden problemer for drikkevandet.

Skal lodsejere og vandværk alligevel holde vejret i spænding og være underlagt dagens lune – bliver det et ja eller et nej til dispensation? Det er uklædeligt for en udvalgsformand således at udpege sig selv som enehersker over dispensationsmuligheder i BNBO”.

Tværtimod har Folketinget med sin pesticidhandlingsplan direkte pålagt Mariagerfjord Kommune at overveje flytning af drikkevandsboringerne, således at boringerne gør mindre gene for landmændene, som ikke har bedt om at få Mariagerfjords udvalgsformand som uvelkommen gæst.

”Det er for landbruget og Danmark helt afgørende, at både politikere og embedsmænd forstår, at det ikke er landbrugets brug af planteværn på dyrkningsfladen, som er skyld i sløjfning af drikkevandsboringer. Der rettes helt enkelt bager for smed. Det er dét, som vi i BG har afsløret, og som figuren herunder viser:

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.