Kategorier
Ikke-kategoriseret

HOLD JER LANGT VÆK FRA FRIVILLIGE BNBO-AFTALER!

Af Ulrik Lunden, formand for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse

Vi har formidlet det gang på gang. Der er så mange ubekendte faktorer i en forhandling om såkaldt frivillige aftaler i BNBO. Så stor en økonomisk usikkerhed forbundet hermed.
Området bærer i det hele taget præg af usikkerhed og manglende gennemsigtighed.
I vores daglige dialog med landmænd, hører vi om disse forhandlinger med kommuner som bestemt ikke foregår på et for landmanden fuldt oplyst grundlag. Kommunerne forsøger at lokke med et økonomisk incitament, men hvad den enkelte landmand reelt får ud af at bukke under for presset og sige ja, forbliver anonymt. Således kan ingen vide, om man bliver ringere stillet end naboejendommen, hvilket er markant afvigende fra reglerne om ekspropriation i alle andre henseender.
Udover et økonomisk pres bruger både kommuner og vandværker stokkemetoder overfor landmænd i forsøget på overtalelse: ”Hvis ikke I indgår frivillige aftaler, bliver det sandsynligvis en dårligere aftale, I kan indgå”.

I et debatindlæg i weekendudgaven af Effektivt Landbrug opfordrer bestyrelsesmedlem i L&F Centrovice, Carsten Hedegaard alligevel – i strid med sund fornuft – landets lodsejere til indgåelse af såkaldt frivillige BNBO-aftaler.
Opfordringen sendes også direkte til 160 medlemmer i L&F Centrovice.
Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse iler derfor med nærværende modsvar og folkeoplysning til alle landets lodsejere:
Hold jer langt væk fra at indgå frivillige aftaler!

Hedegaard afslutter sit indlæg i EL med at tilbyde assistance fra Centrovice.

Derfor, Carsten Hedegaard, spørger vi dig direkte:

– Vil du personligt, eller vil Centrovice garantere, at kompensationen, hvis man vælger at indgå en frivillig aftale, er skattefri ?

– Vil du personligt, eller vil Centrovice garantere, at en frivillig aftale ikke udgør ulovlig statsstøtte ?

– Er råd og bistand vedrørende de frivillige aftaler gratis ? Og hvis ikke, hvor mange rådgiverkroner budgetterer du og Centrovice med, at der kommer i kassen på frivillige aftaler ?

– Er du selv berørt? Eller har du blot en teoretisk tilgang til problemet ? 

– Ved du, at der er BNBO’er på vej på 300 meter i diameter ?

– Ved du, at Egedal sagen, som nu er opgivet af L&F, betyder, at der slet ikke er et geografisk maksimum for BNBO ?

Det vil klæde dig at kaste lys over alle disse punkter, inden kasseapparatet ringer hos Centrovice.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.