Kategorier
Ikke-kategoriseret

SÆT JER IND I FAKTA OM GRUNDVANDET, SF

– Jeres symbolpolitik er gennemskuet!

Af Ulrik Lunden, formand for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse

Vi har i Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse med skam læst indlæg fra miljø- og klimaordfører for SF, Signe Munk, der flere steder i pressen forsøger sig med et opråb omkring rent drikkevand i Danmark.
Delkonklusion efter at have læst blot få linjer: vi bliver så trætte!
Ikke trætte af – igen – at være nødt til at formidle sandheden og virkeligheden omkring vores drikkevand, men trætte af den tilsyneladende enorme uvidenhed, der gennemsyrer endnu ét af regeringens støttepartier.
Munks i øvrigt meget korte indlæg vidner da også om total mangel på indsigt og hvad værre er – viljen til dette. Det leder faktisk mest af alt tankerne tilbage til dengang, man skulle skrive en skolestil og ikke havde så stor erfaring med at indsamle alle data på et område.

Og lige præcis på dét stadie parkerer vi Munks indlæg!

For hvor er det dog beskæmmende at opleve et folketingsmedlem – ovenikøbet en miljø- og klimaordfører, der burde have til fornemmeste opgave at kende alle detaljer om eksempelvis drikkevand – være fortalskvinde for så åbenlys symbolpolitik og endnu engang udskamme landbruget, som den store synder for sprøjtegifte i drikkevandet.

Faktum er, at vi i Danmark har intet mindre end Europas skrappeste afprøvningssystem og godkendelsessystem for pesticider, der må anvendes på dyrkningsfladen i landbruget.

Faktum er derudover, at de godkendte pesticider anvendt på dyrkningsfladen ikke udgør en trussel mod drikkevandet.

Ikke én eneste af i alt 97 sløjfede drikkevandsboringer er de sidste 20 år sløjfet på grund af dyrkning i landbruget.

Ikke èn! Det kan vi dokumentere, fordi vi har fået lavet analyser af samtlige sløjfede drikkevandsboringer.

Synderen er de såkaldte punktkilder såsom gamle lossepladser, vaskepladser og industrigrunde.

Helt frem til 1975 var anbefalingen fra myndighederne vedrørende bortskaffelse af pesticidrester slet og ret at grave et hul i jorden. Private parceller har ligeledes bidraget til ”festen” ved brug af ukrudtsmidler, maling med mere.

Det er alle disse punktkildeforureninger, der hævner sig på miljøet i dag, hvor reglerne heldigvis er ændret.

Derfor er det et kæmpe falsum og et kæmpe problem, at bilde danskerne ind, at de får rent drikkevand ved at forbyde landmænd at sprøjte med pesticider.

Så til Signe Munk står kun tilbage at sige:

”At være bevidst om, at man ikke kender sandheden, er et stort skridt på vej mod visdom”

                                                                                                                                                      Benjamin Franklin

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.