Kategorier
Ikke-kategoriseret

PRESSEMEDDELELSE

Danske landmænd til grin – står på sigt tilbage med værdiløs jord!

En afgørelse i Egedal Kommune med engangserstatning på 100.000 kr. og i Beder syd for Aarhus med 110.000 kr. per ha for pesticidfri drift i al fremtid har intet med fuld erstatning at gøre. Ligesom i mink-sagen er der politiske kræfter, der vil landbruget til livs i folkesundhedens navn.

Aarhus Kommune har udpeget 7.000 ha. landbrugsjord til pesticidfri drift, og i mange andre kommuner arbejder man ligeledes med indsatsplaner der skal sikre rent grundvand ved forbud mod fuldt lovlige og godkendte pesticider og reduktion i brugen af plantenæringsstoffer. Viborg Kommune foreslår restriktioner på dyrkning af jorden mange steder i kommunen bl.a. i områder ved Karup, hvor en række lodsejere bliver ramt herunder gdr. Henrik Nordestgaard Jespersen og planteskoleejer Kurt Christensen.

Viborg Kommune ønsker at stramme grænseværdierne for nitrat ud over EU´s direktiver, hvilket kan sætte yderligere begrænsninger på dyrkning af jorden i fremtiden.

I den forbindelse inviterer lokale landmænd til møde med temaet:

De ødelæggende indsatsplaner for landbruget

Tirsdag den 27. juli kl. 19.00

Aarestrup Planteskole, Aarestrupvej 162, 7470 Karup

Dagsorden:

1. Indledning ved gdr. Henrik Nordestgaard Jespersen og gdr. Ulrik Lunden, formand for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse

2. Det manglende faglige grundlag i indsatsplaner i Viborg Kommune ved fagchef Bente Andersen

3. Den manglende lovhjemmel ved advokat Hans Sønderby Christensen, SønderbyLegal

4. Afslutning ved Ulrik Lunden og Henrik Nordestgaard Jespersen

Der serveres forplejning, kaffe, vand mv. Pris for deltagelse: 200 kr. Kvittering udstedes.

Alle er velkomne – også pressen 

Tilmelding til Henrik Nordestgaard Jespersen tel. 4017 6057 mail: forvalterjespersen@hotmail.com eller fagchef Bente Andersen tel. 40 22 96 11 mail: bea@ffbg.dk

Danmark har under Miljøstyrelsen meget strikse godkendelsesprocedurer af moderne pesticider, brugen kræver faglig uddannelse/certifikat og er underlagt streng kontrol. Pesticider godkendt til brug i landbruget i dag er bionedbrydelige, og jordens organismer nedbryder dem, inden de forlader rodzonen. Derfor kommer nutidens pesticider ikke til at forurene grundvandet. Folkevalgte politikere, bestyrelser og direktører i forbrugerejede selskaber som f.eks. vandværker har et helt særligt ansvar, da de forvalter andres penge. Det gælder også de milliarder politikerne nu vil bruge på at kompensere landmændene for fuld lovlig drift af måske flere hundredetusinde hektar landbrugsjord i Danmarks 98 kommuner

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.