Kategorier
Ikke-kategoriseret

PRESSEMEDDELELSE

Danmarks Radio vildleder den danske befolkning

Det er chokerende, at Danmarks Radio lader Danmarks Naturfredningsforening bruge statsmediet som sin politiske nyhedskanal med både forkerte og falske oplysninger i forbindelse med programmerne ”Byen med det giftige vand”. DR fortsætter tilmed vildledningen af den danske befolkning.

Det er forkert, når Danmarks Radio påstår, at forureningen af vandet fra Nordfyns Vandværk stammer fra fortidens dyrkning af landmændenes marker. – Hvorfor fortæller DR ikke sandheden, at det skyldes en punktkildeforurening, spørger BG formand Ulrik Lunden, der tager skarpt afstand fra det “forsvar” som DR fremkommer med til Effektivt Landbrug d. 04.01.22 og som også er citeret i Landbrugsavisen. Her anfører redaktionschef i DR Lisbet Langwadt:

”Det fremgår tydeligt i programmerne, bl.a. i introspeaken, og i en scene med Kim Skou (landmand der deltager i udsendelsen, red.), at pesticidresterne i drikkevandet stammer fra tidligere tiders sprøjtning. Det er således klart for seerne, at det ikke er de medvirkende landmænd der er ansvarlige for overskridelsen af grænseværdierne, men landbrugsdrift mange år tilbage i tiden”.

Men dette er usandt, udtaler fagchef Bente Andersen, som fastslår, at der i stedet er tale om en punktkilde. I boringerne ved Krogsbølle findes der flere forskellige stoffer og i så høje koncentrationer at forureningen helt sikkert skyldes en punktkilde og ikke sprøjtning af dyrkningsfladen. – At DR kan postulere, at det stammer fra driften – altså dyrkningen af landmændenes marker – tilbage i tiden, er tendentiøst, siger formand Ulrik Lunden, som ikke vil udelukke, at retsskridt kan komme på tale i anledning af det, han kalder “DR`s overtagelse af DN`s talmagi rettet mod landmænd”.

Trailerne og programmerne i DR spiller på frygt, angst og følelser og lader ingen i tvivl om, at det landbrugets brug af pesticider og “storbønder”, der ødelægger vores drikkevand. Tilmed får DN sin egen fagperson i DR-studiet som sandhedsvidne til at svare på seernes og lytternes spørgsmål. Vi har i Danmark forskningsinstitutioner og førende internationale professorer med stor viden om grundvandet og pesticider. Denne uafhængige faglige viden undlader DR at benytte sig af. Det finder vi dybt problematisk for demokratiet og for kravet om uafhængig oplysning i et statsligt medie.

Hvad målet er med 10 døgns intense trailere og de tre programmer i DR´s bedste sendetid, kan man kun gætte på. Men hvis målet er at sikre rent drikkevand til den danske befolkning burde DR være mere optaget af det, der har lukket de fleste vandboringer gennem tiden. Nemlig punktforureninger, “forkert” anvendelse af pesticider, gentagen brug af samme svært nedbrydeligt pesticid de samme steder og hvor der ovenikøbet er ingen elle kun ringe biologisk aktivitet i jorden.

DR og DN vælger i stedet ensidigt at fokusere på dyrkningsfladen, som vi har dokumenteret ikke har ført til én eneste sløjfet drikkevandsboring de sidste 20 år (fig. 1).

Hvorfor har man valgt denne stærkt ufaglige og populistiske tilgang til at beskytte det danske grundvand? – Svarene kan være mange, men for mig at se kan det kun skyldes, at man ønsker at påvirke de igangværende pesticidforhandlinger i en retning, hvor det skal lykkes at åbne statskassen til at betale os lodsejere i stor stil for at opgive dyrkningsretten af vores ejendomme, slutter Ulrik Lunden.

Det er ikke bare misbrug af penge. Det fjerner simpelthen fokus fra det egentlige problem, nemlig at få ryddet op i fortidens synder.

Nordfyns Vandværk – forurening er fra punktkilde.

Figur 1
Kilde: Sløjfnings-rapporterne er minutiøst analyseret af Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse og LandboSyd via aktindsigt i data leveret af GEUS i forbindelse med Miljøministerens svar i Folketinget (MOF45-21.11.2019)
Resultatet er som vist i figuren, at anvendelse af pesticider på dyrkningsfladen ikke er skyld i én eneste sløjfet drikkevandsboring.

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse 04.01.2021  https://ffbg.dk/

Formand Ulrik Lunden
Tel. 30 65 04 21 – e-mail: lunden@store-bouet.dk

Fagchef, cand. agro. Bente Andersen
Tel. 40 22 96 11 – e-mail: bea@ffbg.dk

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.