Kategorier
Ikke-kategoriseret

Punktkilde årsag til forurening på Nordfyn!

Region Syddanmark og Rambøll fastslår, at forureningen af vandet på Nordfyns Vandværk skyldes alvorlige nedsivninger fra især én og måske flere punktkilder fra myndighedsbeordret, nedgravet deponi. Det bekræfter hermed, hvad Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (BG) hele tiden har sagt, at landbrugets dyrkningsflade er uskyldig anklaget af Danmarks Radio og Danmarks Naturfredningsforening i programmerne ”Byen med det giftige vand”

Formand for Foreningen for Grundvandsbeskyttelse Ulrik Lunden finder det dybt problematisk for retssikkerheden, at en useriøs og tendentiøs programrække i Danmarks Radio grundløst påstår, at tidligere tiders sprøjtning med planteværn på markernes dyrkningsflade er årsag til den kraftige forurening af vandet i Nordfyns Vandværk. Det ville ikke have krævet meget journalistisk arbejde, at fastslå punktforurening som kilde til de kemiske stoffer i vandet og frikende landbruget.

I bedste fald er journalisterne bag de tre programmer “Byen med det giftige vand” arbejdssky. For det kræver kun flid at finde sandheden: punktkildeforurening – se vedhæftede kort. Mere sandsynligt er desværre, at Danmarks Radio sammen med Danmarks Naturfredningsforening har målrettet sin programrække som en kampagne med fem ugers intense foromtaler, speaks, radioindslag mv. med det formål at forhåne en hel erhvervsgruppe, landmændene, skabe frygt i befolkningen og påvirke politikerne. Der skabes et falsk billede af brugen af pesticider ved konsekvent at vise billeder af landmanden der kører på marken med sin sprøjte og brug af ordet “sprøjtegift” – uanset hvilke kemiske stoffer der er tale om, og hvor de stammer fra. 

Hermed mere end antyder DR, at landbruget med sin dyrkning af markerne med godkendte og kontrollerede pesticider er skyld i ”sprøjtegift” i grundvandet. Formand Ulrik Lunden kræver, at Danmarks Radio bringer objektiv og faglig korrekt information til lyttere og seere om grundvandet. Det er simpelthen et krav i henhold til Medieansvarsloven, fastslår han.

Fyns Vandværk oplyser, at der på en ejendom i indvindingsområdet ved Nordfyns Vandværk er fundet høje koncentrationer af stoffet Desphenyl-Chloridazon. Resultaterne af analysen udtaget i 4 meters dybde viser hhv. 8,4 og 13 mikrogram / liter. Ejeren af ejendommen oplyser, at de høje koncentrationer kan skyldes et deponi af nedgravet kemi 50 m fra vaskepladsen (Sagsnr.: 2019-0269). Historien er, at dette område i 1982 blev ramt af mund & klovsyge. På denne og naboejendommen blev alle dyr slået ned og begravet bag ejendommen – se kort. Begge ejendomme blev meget grundigt rengjort, vasket og desinficeret. Kemikalierum med bl.a. pesticider blev efter krav fra myndighederne tømt og nedgravet bag ejendommen. Dette er bekræftet af det entreprenørfirma som forestod gravearbejdet for veterinærmyndighederne, Stedet hvor dyrene og kemikalierne er nedgravet kan udpeges med få meters nøjagtighed. Da nedgravningen ligger i såvel indsatsområde og indvindingsopland til både Nordfyns Vandværk og Tørresø Strands vandværk, har begge vandværker udfordringer med Desphenyl-Chloridazon. Yderligere tre besætninger i området blev ramt af M&K i 1982, hvor nedgravninger bør undersøges nærmere”.

Fagchef i BG, agronom Bente Andersen er enig med både Rambøll og Region Syd i, at forureningen af vandet på Nordfyn skyldes én af titusinder af “sivende bomber” i form af punktkilder. Fagligt er det de kemikaliedepoter som myndighederne i 1982 forlangte nedgravet for at forhindre smitten fra mund- og klovsyge i at sprede sig, som truer drikkevandet og ikke – som DR og DN fremstiller det – landmændenes dyrkningsflade. Hun henviser til den geografiske sammenhæng i nedgravning og boringernes resultat indenfor vandværkets indvindingsopland – se kortet. “Rent fagligt og som borger piner det mig, at samfundet bruger milliarder af kommunernes penge og licenskroner hos DR anstiftet af DN på at forfølge landmændene, alt imens borgernes vand bliver ringere og ringere som følge af myndighedsdeponeringer i 1982”, slutter hun.

Formand Ulrik Lunden
Tel. 30 65 04 21 – e-mail: lunden@store-bouet.dk

Fagchef Bente Andersen
Tel. 40 22 96 11 – e-mail: bea@ffbg.dk

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.