Kategorier
Ikke-kategoriseret

Region Syd: Der er tale om punktkildeforurening på Nordfyn!

Region Syddanmark vurderer, at der er tale om forurening med pesticider fra en punktkilde i indvindingsområdet ved Nordfyns Vandværk.

De nye oplysninger stiller spørgsmålstegn ved DR´s programrække “Byen med det giftige vand”.

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse afslører hermed, at der er tale om en punktkildeforurening. Fagchef agronom Bente Andersen dokumenterer, at myndighederne allerede i 2019 vurderede, at der er tale om en punktkilde, og altså ikke de lokale landmænds anvendelse af planteværn på dyrkningsfladen.

Region Syddanmark skrev den 18. september 2019: ”Vi vurderer, at forureningen stammer fra driften af vaskeplads på maskinstation”.

Dermed ligger det endegyldigt fast, at både Region Syddanmark og Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse vurderer, at der er tale om en punktkilde.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Fagchef Bente Andersen
Tel: 40 22 96 11 – e-mail: bea@ffbg.dk

Figur 1
Kilde: Sløjfnings-rapporterne er minutiøst analyseret af Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse og LandboSyd via aktindsigt i data leveret af GEUS i forbindelse med Miljøministerens svar i Folketinget (MOF45-21.11.2019)
Resultatet er som vist i figuren, at anvendelse af pesticider på dyrkningsfladen ikke er skyld i én eneste sløjfet drikkevandsboring
.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.