Kategorier
Ikke-kategoriseret

Danmarks Radio FORTSÆTTER vildledningen om grundvandet!

I forlængelse af indslaget i TV-Avisen på DR1 i går d. 13.01.22 kl. 21 undrer formand Ulrik Lunden sig meget over den vinkling Walther Brusch fra Danmarks Naturfredningsforening og DR1 gør i forhold til de restriktioner som tyske landmænd er underlagt i indvindingsområderne. Disse restriktioner er nemlig overhovedet ikke mere restriktive end den reguleringALLE DANSKE LANDMÆND i hele Danmark er underlagt!

I Danmark har vi verdens skrappeste krav til udnyttelse af organiske gødningsstoffer. Vi bruger kun pesticider der er godkendt efter verdens måske strengeste godkendelsessystem.
Og i forhold til reguleringer og kontrol er danske landmænd underlagt strenge krav til dokumentation. I Tyskland er der intet krav om indsendelse af gødningsregnskaber og sprøjtejournaler, hvilket ifølge DR1 indslaget kun er et krav i drikkevandsområderne.

Til gengæld kan vi rose vores tyske naboer for, at de har meget større fokus på potentielle kilder til forurening f.eks. fra boliger, veje og vandløb og punktkilder.

Systematik, sammenhæng og proportionalitet er kendetegnede for det tyske system. Det kunne være rart, om det var den konklusion Walther Brüsch havde draget, efter han har fået indsigt i det tyske system. I stedet vil Walther Brüsch og DR1 hellere skabe en vinkel, hvor det ser ud som om danske landmænd er bagud i forhold til sikre det danske drikkevand sammenlignet med vores tyske naboer.

Den konklusion som DR! Og Walther Brüsch drager er simpelthen forkert, hvis målet er at sikre danskerne rent drikkevand for fremtiden. Fokus skal i stedet rettes imod sivende punktkilder og den store brug af biocider i det danske miljø, som der overhovedet ikke er styr på.

Danmarks Radio fortsætter hermed den vildledning af danskerne om grundvandet som har kørt i snart en måned i programmerne ”Byen med det giftige vand”.

Husk at i de sidste 20 år er ikke én eneste drikkevandsboring sløjfet i Danmark på grund af forurening med pesticider fra landbrugets dyrkningsflade (markerne). Fig. 1.

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse 14.01.2021  https://ffbg.dk/

Formand Ulrik Lunden
Tel: 30 65 04 21 – e-mail: lunden@store-bouet.dk

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.