Kategorier
Ikke-kategoriseret

DYRKNING INDENFOR 25 M FRA VANDBORING

Kære medlem,

På foreningens stormøde i Horsens d. 3.11.22 viste det sig, at vi har mange medlemmer, som er blevet tiltalt for at dyrke deres jord indenfor 25 meter af en drikkevandsvandsboring. Vores advokat bistår et af vores medlemmer i sådan en sag. Ifølge vores medlem er det ikke muligt at straffe borgere for overtrædelse af en miljøregel, når miljøet ikke påvirkes. Foreningen råder derfor alle medlemmer til at sende følgende tekst til retten, hvor de er tiltalt:

“Jeg er medlem af Foreningen for Grundvandsbeskyttelse. Ifølge foreningens faglige ekspertise har det ingen miljøpåvirkning at dyrke jorden. Et af foreningens medlemmer fører en sag ved retten i Randers under sags nr. SS 5280/2020. Her vil der blive taget stilling til, om vi landmænd kan straffes for overtrædelse af forbud mod dyrkning af vores jord, selvom dyrkningen er fuldkommen uden betydning for grundvandets kvalitet.

Jeg anmoder om, at min identiske straffesag sættes i bero for at afvente resultatet af den pågældende sag.”

Vi beder desuden om, at jurist Helle Ankerstjerne modtager kopi på ha@sonderbylegal.eu, så SØNDERBY LEGAL løbende kan opdatere sig i, hvordan retsopgøret udvikler sig.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.