Kategorier
Ikke-kategoriseret

Det nytter at presse kommunerne!

Folketingets Ombudsmands svarer klokkeklart – Kommunerne skal tage “udtrykkelig stilling” til borgernes klager over manglende risikovurderinger i BNBO.

Sagen omhandler en afgørelse fra en kommune om kommende restriktioner i BNBO, herunder markens arealmæssige udstrækning og form. Medlem af Foreningen for Grundvandsbeskyttelse fik aldrig den lovpligtige risikovurdering fra kommunen at se, og kommunen nægtede at behandle klagen herover fra foreningens jurist.

Efter klage til Folketingets Ombudsmand over kommunens manglende risikovurdering forud for restriktioner, meddelte Ombudsmanden, at kommunen skal “tage udtrykkelig stilling til din klage over, at kommunen ikke har foretaget en risikovurdering” – og sendte herefter besked til kommunen om at behandle klagen. Vores medlem afventer nu at se den lovpligtige risikovurdering.

Det er en vigtig sejr, for det viser, at forvaltningen skal holde sig til lovgivningen og ikke må springe over, hvor gærdet er lavest!

Helle Ankerstjerne, landbrugsjurist, Sønderby Legal

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.