Kategorier
Ikke-kategoriseret

Stop folkebedraget om drikkevand

Der er titusindvis af punktkilder i Danmark, hvorfra der siver miljøfremmede stoffer ned til drikkevandet. Naturligvis vil man finde flere og flere kemiske stoffer, som stammer fra disse forureninger. Fremfor at kæmpe for at få ryddet op heri, bruger Danmarks Naturfredningsforening og flere rødgrønne politikere al deres energi på at bekæmpe anvendelsen af godkendte pesticider i det moderne landbrug. De tror – eller de forsøger at bilde befolkningen ind – at de herved får sikret rent drikkevand. Det er imidlertid en kæmpe fejl.

Anvendelse af godkendte pesticider på dyrkningsfladen kan ske uden risiko for danskernes drikkevand. Dyrkningsfladen er uskyldig! Det er usandt og manipulerende, når man sætter lighedstegn imellem landbrugets sprøjtemidler og pesticider. Ritzau, de største tv-kanaler samt en meget stor del af den øvrige presse deltager uden videre i dette folkebedrag. Et bedrag, som hvis det fortsætter, vil forhindre en sammenhængende og systematisk beskyttelse af drikkevandet.

Jeg håber at flertallet af danske politikere vil forstå, at man ikke fortsat kan lave symbol politik ved at prygle løs på landbruget og i stedet sikre økonomiske midler til at få renset op i fortidens synder. Ligeså at få den forurening stoppet som stammer fra samfundets massive forbrug af miljøfremmede stoffer i form af biocider og andre kemiske stoffer. Jeg håber, at fagligheden og ordentligheden må tage over på dette område. Det er en forudsætning for rent drikkevand til vores efterkommere.

Af cand.agro. Bente Andersen, fagchef Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.